Veřejné zakázky Lesů České republiky, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Lesy České republiky, s.p..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451
ID profilu zadavatele ve VVZ: 516045
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/lesy-ceske-republiky-s-p-1

Veřejné zakázky na dodávky a služby

Komplexní lesnické zakázky

Veřejné zakázky na stavební práce

Dynamické nákupní systémy

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: Příjem nabídek | Po příjmu nabídek
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
BP Okrouhlický potok ř.km 0,00-0,600
VZ malého rozsahu Zadávání 11.12.2020 22.12.2020 09:00
Zimní údržby cest pro Lesní správu Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadávání 10.12.2020
Vlčí prameny
VZ malého rozsahu Zadávání 07.12.2020 12.01.2021 12:00
Ploužnický potok Bradlecká Lhota
VZ malého rozsahu Zadávání 04.12.2020 15.12.2020 10:00
Loukotnický potok ř.km 0,920-0,980
VZ malého rozsahu Zadávání 04.12.2020 18.12.2020 10:00
VT Sedlinka v km 2,500 - 5,150
podlimitní Zadávání 04.12.2020 22.12.2020 10:00
Opravy lesních cest na polesí Komorsko a Višňová
VZ malého rozsahu Zadávání 01.12.2020 15.12.2020 10:00
Rybníky Na Důlském
podlimitní Zadávání 01.12.2020 18.12.2020 10:00
LC Dlouhé Vřesoviště
VZ malého rozsahu Zadávání 01.12.2020 14.12.2020 10:00
Hornohuťský potok II.
podlimitní Zadávání 30.11.2020 04.01.2021 10:00
Hlásnice
podlimitní Zadávání 26.11.2020 05.01.2021 10:00
Revitalizace těžebny rašeliny Hrdlořezy
VZ malého rozsahu Zadávání 26.11.2020 10.12.2020 10:00
Administrativní budova - provozní akreditovaná laboratoř - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 26.11.2020 08.12.2020 10:00
Dodávky drogistických, hygienických a úklidových potřeb (rámcová dohoda)
nadlimitní Zadávání 24.11.2020 05.01.2021 10:00
VN V Olšinách
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2020 09.12.2020 10:00
všechny zakázky