Veřejné zakázky Lesů České republiky, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Lesy České republiky, s.p..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

INFORMACE K ELEKTRONIZACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK LČR, s. p. naleznete ZDE.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451
ID profilu zadavatele ve VVZ: 516045
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/lesy-ceske-republiky-s-p-1

Veřejné zakázky na dodávky a služby

Komplexní lesnické zakázky

Veřejné zakázky na stavební práce

Dynamické nákupní systémy

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: Příjem nabídek | Po příjmu nabídek
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení v rajonu 707
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2019 29.08.2019 10:00
Bečovské rybníky
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2019 02.09.2019 11:00
Chata Furmanka
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2019 30.08.2019 11:00
Oplocení ochr. zařízení Obora
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16.08.2019 30.08.2019 10:00
Lesní cesta Společná
podlimitní Zadávání VZ 15.08.2019 04.09.2019 10:00
LC Stará jáma I.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.08.2019 27.08.2019 11:00
Hrutovský potok
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.08.2019 28.08.2019 11:00
BP Černý potok ř. km 0,000 – 1,700
podlimitní Zadávání VZ 13.08.2019 02.09.2019 10:00
LC Vandrovnice I -realizace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.08.2019 26.08.2019 11:00
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov - II
nadlimitní Zadávání VZ 13.08.2019 13.09.2019 10:00
Rekonstrukce lesní cesty Hradiště
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09.08.2019 20.08.2019 10:00
Hrubá Skála - PANENSKÁ - řešení odtokových poměrů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.08.2019 20.08.2019 11:00
Kocbeřský potok Choustníkovo Hradiště rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.08.2019 23.08.2019 11:00
Výzva k podání nabídky č. 261 v kategorii 1 - Těžba dříví harvestorovou technologií na LS Vsetín - revír Zlín OM_2
nadlimitní Zadávání VZ 01.08.2019
Výzva k podání nabídek č. 385 v kategorii 2 - DNS Zašová OM_3
nadlimitní Zadávání VZ 01.08.2019
všechny zakázky