Veřejné zakázky Lesů České republiky, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Lesy České republiky, s.p..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

INFORMACE K ELEKTRONIZACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK LČR, s. p. naleznete ZDE.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451
ID profilu zadavatele ve VVZ: 516045
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/lesy-ceske-republiky-s-p-1

Veřejné zakázky na dodávky a služby

Komplexní lesnické zakázky

Veřejné zakázky na stavební práce

Dynamické nákupní systémy

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: Příjem nabídek | Po příjmu nabídek
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava LC Močálová a Pírkáčova, LS V. Brod
VZ malého rozsahu Zadávání 07.08.2020 18.08.2020 10:00
LC Dolní Paseky 2
VZ malého rozsahu Zadávání 07.08.2020 19.08.2020 10:00
LC Orlovská silnička
VZ malého rozsahu Zadávání 07.08.2020 19.08.2020 10:00
SN Kameňák
VZ malého rozsahu Zadávání 07.08.2020 19.08.2020 10:00
Bahenní rybníky
VZ malého rozsahu Zadávání 07.08.2020 20.08.2020 10:00
LC Tanvaldský Špičák
VZ malého rozsahu Zadávání 06.08.2020 19.08.2020 10:00
Libchyňský potok-přehrážka ř.km 1,135 rek.
VZ malého rozsahu Zadávání 06.08.2020 17.08.2020 10:00
Dodávka nábytku LS Horní Blatná
VZ malého rozsahu Zadávání 06.08.2020 17.08.2020 10:00
Desná - Poříčí ř.km 21,270-21,330
VZ malého rozsahu Zadávání 06.08.2020 17.08.2020 10:00
Petráčovský potok - nánosy
VZ malého rozsahu Zadávání 05.08.2020 17.08.2020 10:00
Obnova poškozených porostů a podpora jejich přirozené druhové skladby v CHKO Bílé Karpaty a PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
nadlimitní Zadávání 03.08.2020 03.09.2020 10:00
Obnova dřevin přirozené druhové skladby na revíru Vracov v Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví
VZ malého rozsahu Zadávání 03.08.2020 14.08.2020 10:00
Rekonstrukce mostu na LC Havlíčkova - LS Svitavy
VZ malého rozsahu Zadávání 27.07.2020 10.08.2020 10:00
VN Modrý rybník
VZ malého rozsahu Zadávání 27.07.2020 07.08.2020 10:00
Revír 41 Kýchová, Revír 42 Zděchov
VZ malého rozsahu Zadávání 24.07.2020 05.08.2020 10:00
všechny zakázky