Veřejné zakázky Lesů České republiky, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Lesy České republiky, s.p..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

INFORMACE K ELEKTRONIZACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK LČR, s. p. naleznete ZDE.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451
ID profilu zadavatele ve VVZ: 516045
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/lesy-ceske-republiky-s-p-1

Veřejné zakázky na dodávky a služby

Komplexní lesnické zakázky

Veřejné zakázky na stavební práce

Dynamické nákupní systémy

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: Příjem nabídek | Po příjmu nabídek
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LC Jizerská - oprava mostu 410373 přes Jizerku
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.06.2019 03.07.2019 11:00
Stavba stínoviště v lesní školce Višňová
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.06.2019 04.07.2019 10:00
Rekonstrukce počítačové sítě 2.NP SB KŘ F-M
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.06.2019 03.07.2019 10:00
Výměna svodnic na LC, LS Jeseník 2019
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 19.06.2019 03.07.2019 10:00
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov
nadlimitní Zadávání VZ 19.06.2019 23.07.2019 10:00
Kocbeřský potok Choustníkovo Hradiště rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.06.2019 01.07.2019 11:00
Sklizeň obilnin a kukuřice, doprava do místa uskladnění
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.06.2019 26.06.2019 09:00
Vápenický potok ř.km 0,200 - 1,000
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.06.2019 03.07.2019 10:00
Dodávka 1 ks užitkového automobilu pro LZ Židlochovice
nadlimitní Zadávání VZ 18.06.2019 19.07.2019 10:00
Rusava v Jankovicích km 19,455-19,600 II.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 17.06.2019 28.06.2019 10:00
BP Smolnický - Obora II.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.06.2019 25.06.2019 10:00
Podolský potok II.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.06.2019 24.06.2019 11:00
Kralická obora 2RN LP Oslavy v km 34,5
podlimitní Zadávání VZ 12.06.2019 28.06.2019 10:00
HB Jahodový potok ř. km 0,400
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.06.2019 25.06.2019 10:00
Podpora dřevin přirozené druhové skladby v porostech EVL Beskydy na revíru Rožnov
nadlimitní Zadávání VZ 10.06.2019 12.07.2019 10:00
všechny zakázky