Veřejné zakázky Lesů České republiky, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Lesy České republiky, s.p..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

INFORMACE K ELEKTRONIZACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK LČR, s. p. naleznete ZDE.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451
ID profilu zadavatele ve VVZ: 516045
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/lesy-ceske-republiky-s-p-1

Veřejné zakázky na dodávky a služby

Komplexní lesnické zakázky

Veřejné zakázky na stavební práce

Dynamické nákupní systémy

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: Příjem nabídek | Po příjmu nabídek
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Semetínka km 1,710-1,900
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.07.2019 29.07.2019 11:00
Opravy cest a TZ na LHC Ruda nad Moravou
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.07.2019 26.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 315 v kategorii 2 - DNS Valašská Bystřice OM_2
nadlimitní Zadávání VZ 12.07.2019
Stavební úpravy LC Dolní Bázumská
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Hrubá Skála - PANENSKÁ - řešení odtokových poměrů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.07.2019 19.07.2019 11:00
Čečínský potok RVS - nádrže
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.07.2019 18.07.2019 11:00
Dodávka 3 ks UKT s lesnickou nástavbou pro LZ Kladská
nadlimitní Zadávání VZ 04.07.2019 06.08.2019 10:00
Oprava výtluků na LC s živičným povrchem - LS Jeseník
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.07.2019 17.07.2019 11:00
Podolský potok II.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.07.2019 17.07.2019 11:00
Podolský potok I.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 02.07.2019 16.07.2019 11:00
Výzva k podání nabídek č. 231 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií na OM, LS Buchlovice
nadlimitní Zadávání VZ 02.07.2019
Pěstební práce rajon 717
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.06.2019 10.07.2019 09:00
VN Horní Čtvrtník
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 28.06.2019 11.07.2019 10:00
Výzva k podání nabídek č. 289 v kategorii 2 - DNS Mořkov OM_3
nadlimitní Zadávání VZ 28.06.2019
Výzva k podání nabídek č. 283 v kategorii 2 - DNS Zašová OM
nadlimitní Zadávání VZ 28.06.2019
všechny zakázky