Veřejné zakázky Lesů České republiky, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Lesy České republiky, s.p..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

INFORMACE K ELEKTRONIZACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK LČR, s. p. naleznete ZDE.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451
ID profilu zadavatele ve VVZ: 516045
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/lesy-ceske-republiky-s-p-1

Veřejné zakázky na dodávky a služby

Komplexní lesnické zakázky

Veřejné zakázky na stavební práce

Dynamické nákupní systémy

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: Příjem nabídek | Po příjmu nabídek
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace těžebny rašeliny Hrdlořezy
VZ malého rozsahu Zadávání 26.11.2020 08.12.2020 10:00
Administrativní budova - provozní akreditovaná laboratoř - PD
VZ malého rozsahu Zadávání 26.11.2020 08.12.2020 10:00
VN V Olšinách
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2020 09.12.2020 10:00
Bába ř.km 0,300
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2020 02.12.2020 10:00
Luční potok - Býčkovice
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2020 01.12.2020 12:00
VN Lipinka
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2020 03.12.2020 10:00
BP Radiměřský p., k.ú. Radiměř
VZ malého rozsahu Zadávání 13.11.2020 24.11.2020 08:00
BP Zavadilka, k.ú. Dolní Smržov, Skrchov, náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Zadávání 13.11.2020 24.11.2020 08:00
BP LP Kyjovky, k.ú. Koryčany - kácení
VZ malého rozsahu Zadávání 13.11.2020 24.11.2020 08:00
VN Špice
VZ malého rozsahu Zadávání 12.11.2020 25.11.2020 10:00
Libchyňský potok-přehrážka ř.km 1,135 rek.+OaÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2020 24.11.2020 10:00
Třeslice ř.km 1,900 - 2,920
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2020 24.11.2020 10:00
VN Na Druhém Luhu
podlimitní Zadávání 10.11.2020 15.12.2020 10:00
Pryský potok, ř.km 0,000 - 0,120
VZ malého rozsahu Zadávání 10.11.2020 23.11.2020 10:00
Chumava ř.km 13,100
VZ malého rozsahu Zadávání 06.11.2020 20.11.2020 10:00
všechny zakázky