Veřejné zakázky Lesů České republiky, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Lesy České republiky, s.p..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

INFORMACE K ELEKTRONIZACI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK LČR, s. p. naleznete ZDE.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451
ID profilu zadavatele ve VVZ: 516045
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/lesy-ceske-republiky-s-p-1

Veřejné zakázky na dodávky a služby

Komplexní lesnické zakázky

Veřejné zakázky na stavební práce

Dynamické nákupní systémy

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: Příjem nabídek | Po příjmu nabídek
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hornohuťský potok II.
podlimitní Zadávání 02.07.2020 03.08.2020 10:00
Propust Malá ház
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2020 15.07.2020 10:00
MVN Záseky
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2020 14.07.2020 09:00
PD VN Jesinky
VZ malého rozsahu Zadávání 02.07.2020 14.07.2020 09:00
PD VN Loučka
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 13.07.2020 09:00
Opravy lesních cest a svážnice na polesí Komorní Hrádek a Olešovice
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Revír 43 Trubiska Revír 44 Lužná
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 15.07.2020 10:00
Údržba mostních objektů na LS Jablunkov
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 14.07.2020 10:00
Opravy havarijních stavů LC LS Rumburk
VZ malého rozsahu Zadávání 01.07.2020 14.07.2020 10:00
VÝZVA K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI - Dodávky PHM včetně palivových karet a poskytování doplňkových služeb
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 09.07.2020 18:00
Rožínka v km 0,000-0,250
VZ malého rozsahu Zadávání 30.06.2020 15.07.2020 10:00
RN Skřivánek
VZ malého rozsahu Zadávání 29.06.2020 13.07.2020 10:00
Hrutovský potok
VZ malého rozsahu Zadávání 29.06.2020 13.07.2020 10:00
Jakubovský potok v k.ú. Lesní Jakubov
VZ malého rozsahu Zadávání 25.06.2020 13.07.2020 10:00
Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo V.
nadlimitní Zadávání 19.06.2020 21.07.2020 10:00
všechny zakázky