Veřejná zakázka: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10002
Systémové číslo: P18V00000245
Evidenční číslo zadavatele: S952/2018/009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-004953
Datum zahájení: 12.02.2018
Nabídku podat do: 15.03.2018 09:00
Otevírání obálek: 15.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hodonínka v k.ú. Křtěnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětem stavby je zkapacitnění stávajícího koryta toku Hodonínka na min. Q20 v délce 407 m. V rámci stavby je navrženo rozšíření levého břehu s vytvořením bermy, která bude sloužit k odvedení vod při vyšších průtocích a zároveň k přístupu do koryta. Šířka bermy se bude pohybovat od cca 2,5 – 6,5 m. Niveleta dna bude v konstantním sklonu 4‰ a v celé délce bude šířka dna 1,7 m. Dno kynety bude z přírodního materiálu. Stabilizace kynety a svahu k bermě bude provedena patkou z lomového kamene hm. 80-200 kg. V úsecích po cca 40 m je v korytě navrženo 11 zajišťovacích prahů, které budou provedeny z lomového kamene o hmotnosti 200 kg. Pro úpravu sklonu dna je na úseku v ř.km 13,310 - 13,315 potřeba vybudování jednoho drsného kamenného skluzu, který je navržen mezi dvěma prahy vyskládáním lomového kamene na štět.
V rámci stavby je z důvodu úpravy sklonu dna v ř.km 13,262 navržena přeložka vodovodní přípojky pro nemovitost č.p. 48.

Místo plnění: k.ú. Křtěnov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 059 254 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky