Veřejná zakázka: LC K Potoku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10003
Systémové číslo: P18V00000246
Evidenční číslo zadavatele: S921/2018/049
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.02.2018
Nabídku podat do: 26.02.2018 10:00
Otevírání obálek: 26.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K Potoku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Svážnice se nachází uprostřed lesního porostu. Cesta je vedená v zářezu, bude upravena do paramerů svážnice šířky 3,0 m. Délka cesty je 365 m. Na konci úseku bude obnovena odvozní skládka. Bude provedena výměna stávající konstrukce a provedena sanace podloží. V trase bude vybudováno celkem 16 příčných odvodňovacích rýh, vyplněných hrubým drceným kamenivem a na obvodu ochráněn geotextílií. Po pravé straně bude provedeno rozšíření a svah bude upraven do sklonu maximálně 1:1. Na upravený svah bude přikotvena protierozní matrace, která bude kotvena ocelovými skobami. Nová konstrukce vozovky bude zahrnovat zřízení vrstvy štěrku tl. 250 mm, který bude uzavřen vrstvou štěrodrti tl. 80 mm na sanaci a kryt ze štěrkodrti tl. 50 a 120 mm. Základní příčný sklon bude jednostranný 3,0 %.
Svážnice je nachází v II. zóně CHKO Křivoklátsko.
Místo plnění: k.ú. Skřivaň, okres Rakovník

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 506 414 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky