Veřejná zakázka: Markoušovický potok - zkapacitnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10020
Systémové číslo: P18V00000263
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-005187
Datum zahájení: 13.02.2018
Nabídku podat do: 16.03.2018 09:30
Otevírání obálek: 16.03.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Markoušovický potok - zkapacitnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru protipovodňového opatření na vodním toku v intravilánu obce Velké Svatoňovice, okres Trutnov.
V úseku délky 269 m bude provedena úprava spádových poměrů koryta vložením příčných pasů (26 ks), zkapacitnění ze stávajících 4,1-4,7 m3/s na návrhových 7,3-7,8 m3/s, stabilizace břehů opěrnými zdmi z lomového kamene a kamennou rovnaninou. Celý úsek úpravy tvoří jeden stavební objekt, který je dle PD rozdělen na 11 samostatných dílčích úseků.
Pro navržené konstrukce z lomového kamene – příčný balvanitý pas a rovnaninu bude použit kámen běžně se vyskytující v dotčené oblasti (tj. porfyr melafyr ryolit či žula) shodný pro celý úsek v požadované kvalitě s odběrem z lokalit v regionu stavby. Pro konstrukce pohledového zdiva
opěrné zdi bude použit kámen - žula.
Místo plnění: itravilán obce Velké Svatoňovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 971 089 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky