Veřejná zakázka: Novostavba LC Nad Bukovkou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10021
Systémové číslo: P18V00000264
Evidenční číslo zadavatele: S936/2018/050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-015691
Datum zahájení: 14.02.2018
Nabídku podat do: 06.03.2018 09:00
Otevírání obálek: 06.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba LC Nad Bukovkou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Novostavba lesní cesty (dále jen LC) „Nad bukovkou“ začíná sjezdem z lesní odvozní cesty „Svážnice točna - Olinberg“, která se dále napojuje na obecní cestu na pozemku p. č. 1229/6 v k. ú. Pilníkov I, ta vyúsťuje na silnici č. 16 Chotěvice – Trutnov v městě Pilníkov. Novostavba LC „Nad Bukovkou“ končí napojením na LC „Lyškárna“ v km 1,802.

LC "Nad Bukovkou" je od km 0,000 po 0,221 traktorová přibližovací cesta o šíři cca 3,5 m, která je zpevněna hrubým drceným kamenivem HDK 63/125, vrstva z HDK 63/125 je o různé síle (většinou větší vrstva v kolejích). Od km 0,300 až po konec úprav v km 1,802 prochází cesta lesními porosty v majetku LČR, místy jde po lesní pěšině nebo lesním průseku. Cesta má pouze jeden trubní propust v začátku úprav, je bez svodnic a krátký úsek podélného příkopu v začátku úprav je zanesen. Cesta je průjezdná. Provoz odvozních souprav ve vytyčené trase bez stavebních úprav není možný.

SV Točna - Olimberk : oprava cesty při výstavbě LC Nad Bukovkou.
Místo plnění: LS Dvůr Králové

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 870 493 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky