Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC U statku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10022
Systémové číslo: P18V00000265
Evidenční číslo zadavatele: S928/2018/056
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.02.2018
Nabídku podat do: 26.02.2018 11:30
Otevírání obálek: 26.02.2018 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC U statku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navrhované úpravy řeší rozšíření v obloucích stávajícího krytu vozovky na Kategorii 2L 4,0/15 a rekonstrukci jejího povrchu. Povrch vozovky bude sejmut v mocnosti 80-150 mm a urovnán do příčného sklonu 3%. Upravený, vyrovnaný terén bude sloužit jako podloží pro navrhovanou skladbu cesty. Celková délka cesty je 1109,22 m.Při rekonstrukci lesní cesty bude provedeno a vystavěno:
- Rozšíření oblouků, včetně zemních prací
- Propustek DN 600 s betonovými čely a zhotovení věstních objektů
- Propustek DN 400 s betonovými čely a zhotovení věstních objektů
- Hospodářské sjezdy
- Odstranění stávajících pařezů
- Zhotovení krajnic
- Hutnící zkoušky cesty
Konstrukční vrstvy cesty viz PD.
Místo plnění: k.ú. Rabšach

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 459 245 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky