Veřejná zakázka: Sanace skalního řícení nad LC Ratibořická Bažantnická - LS Rychnov nad Kněžnou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10024
Systémové číslo: P18V00000267
Evidenční číslo zadavatele: S919/2018/028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-016686
Datum zahájení: 14.02.2018
Nabídku podat do: 06.03.2018 09:30
Otevírání obálek: 06.03.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace skalního řícení nad LC Ratibořická Bažantnická - LS Rychnov nad Kněžnou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadání této zakázky se řídí dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP pro období 2014 – 2020, v souladu s dokumentem Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro období 2014 – 2020.
Předmětem stavby je sanace skalního výchozu, který je délky 410 m, výšky 26 m. V rámci stavby bude ručně provedeno odstranění vzrostlé vegetace s odstraněním kořenového systému horolezeckým způsobem v celé ploše předmětného území. Dále budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené partie čištěných ploch skalního svahu. Bude provedeno odtěžení nestabilních bloků skalního výchozu a lokální kotvení geotechnikem vytypovaných bloků. Převisy a nestabilní bloky budou sanované pomocí podezdívek. Dále budou realizované dvě palisády s dřevěnou výplní.
Při realizaci zakázky je nutné respektovat stavební povolení a vyjádření AOPK CHKO Broumovsko.
Veškeré zemní práce budou probíhat za stálého geotechnického dozoru. Geotechnický dozor musí práce nejen kontrolovat, ale i řídit a dle aktuální situace rozhodnout o dalším způsobu a rozsahu čištění a odlamování části skal, rozsah podezdívek a kácení nevhodných stromů. K těmto činnostem bude podávat vyjádření pracovník CHKO Broumovsko a autorizovaný inženýr pro vodohospodářské a krajinné inženýrství.

Místo plnění: p.p.č. 1244, 1258 v k.ú. Česká Skalice, p.p.č. 771/1, 771/3 v k.ú. Malá Skalice, obec Česká Skalice, okres Náchod, kraj Královéhradecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 614 238 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky