Veřejná zakázka: Sázavský potok - stabilizace koryta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10026
Systémové číslo: P18V00000269
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-005378
Datum zahájení: 14.02.2018
Nabídku podat do: 16.03.2018 09:00
Otevírání obálek: 16.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sázavský potok - stabilizace koryta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební záměr řeší stabilizaci koryta Sázavského potoka v intravilánu obce Dolní Heřmanice. Úsek ř. km. 1,85 – 2,20: V úseku ř. km 2,102-2,140 se nachází zeď v havarijním stavu, hrozící zborcením do koryta vodního toku. Tato zeď bude odstraněna a nahrazena rovnaninou z LK. Další úseky dle PD budou podélně stabilizovány rovněž rovnaninou z LK. Navržené stabilizační pasy z LK zamezí postupující dnové a břehové erozi.
Projektová dokumentace je členěna na dva stavební objekty SO 00 a SO1. Předmětem tohoto výběrového řízení jsou oba tyto stavební objekty.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Sázavský potok- stabilizace koryta- aktualizace PD " zpracované TERRA- pozemkové úpravy, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819, ČKAIT 1201995 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Dolní Heřmanice v Čechách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 405 974 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky