Veřejná zakázka: Doubrava - Investiční záměr

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10032
Systémové číslo: P18V00000275
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.01.2018
Nabídku podat do: 30.01.2018 09:00
Otevírání obálek: 30.01.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Doubrava - Investiční záměr
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování investičního záměru, který bude spočívat v posouzení možnosti zkapacitnění koryta (preference vytvoření složeného koryta - kynety a bermy) ř. km 0,000 – 1,050 v maximální možné míře dle místních podmínek. Součástí úpravy bude i případný návrh podélného opevnění a příčné stabilizace vhodným technickým opatřením odsouhlaseným se zadavatelem. Dále budou posouzeny všechny kritické profily na vodním toku.
V úseku ř.km 1,050 – 2,430 nad intravilánem bude posouzena u dvou profilů (cca ř.km 1,050 a 1,750) vhodnost umožnění rozlivu na okolní pozemky případně vybudování sypané hráze (poldru) zajišťující rozliv do okolí včetně návrhu objektu zajištující transformaci zvýšených povodňových průtoků na návrhové koryto v intravilánu. V rámci rozlivů bude posouzen i profil v ř. km 3,115 na Doubravě nad státní silnicí III. třídy směr Bělotín – Střítež nad Ludinou, kde se vytváří v důsledku nekapacitního propustku přirozený rozliv, který částečně zachycuje část povodňového průtoku.

Investiční záměr bude zpracovaný dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Místo plnění: IDVT 10213715, čhp 2-01-01-054, kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Bělotín, k.ú. Bělotín/Střítež n.Ludinou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky