Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení LC U Trati

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10039
Systémové číslo: P18V00000282
Evidenční číslo zadavatele: S932/2018/047
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.02.2018
Nabídku podat do: 06.03.2018 11:00
Otevírání obálek: 06.03.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení LC U Trati
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Km 0,000 – 0,630
V tomto úseku je cesta značně zvodnělá, kdy v km 0,090 až km 0,330 dochází k výronům vody ve svahu nad lesní cestou. Tyto výrony rozmáčejí cestu a voda stéká trasou cesty. V celém úseku bude provedeno odtěžení rozměklých konstrukcí v mocnosti 300mm s rozprostřením do okolního terénu a odstraněno 18 pařezů zasahujících do profilu LC. V km 0,090 až 0,330 bude proveden pravostranný příkop pro podchycení vývěrů vody, která bude převedena přes cestu dvěma propustky z trub ŽB DN600 v délkách á 5m a to v km 0,190 a v km 0,330. Propustky budou opatřeny čely z LK. Vtok a výtok bude zpevněn kamenným záhozem v rozsahu 1m*2m. V km ,0445 a 0,630 bude provedena oprava brodu z LK vyskládaného na sucho s vyklínováním. V km 0,480 až 0,520 bude provedeno drenážní péro (0,5m*0,5m) při patě svahu, které bude v km 0,520 předeno pod cestou do okolního terénu (celková délka 45m) Drenážní péro bude vyplněno DK 63/125. V km 0,600 až 0,630 se nachází značné množství naplavenin, které budou odtěženy v mocnosti 30m*4m*1,2m, tím bude vytvořen i prostor na otáčení obslužných vozidel. Po provedení zajištění odvodnění lesní cesty bude provedeno doplnění konstrukcí lesní cesty DK 63/125 v tl 200mm a ŠD 0/63 v tl 100mm. V trase tohoto úseku bude osazeno 12ks ŽB svodnic

Km 0,630 – 1,685
V tomto úseku je cesta v odřezu převážně skalnatého charakteru, kde jsou léty sesuté svahy kamení a místy je cesta značně zúžena. V km 0,630 až 1,000 bude provedeno odtěžení zúžené cesty v mocnosti 2m*2m a v km 1,000 až 1,520 v mocnosti 2m*1m, tyto odkopávky budou provedeny pro zajištění bezpečného průjezdu cestou v odřezu. Z těchto odkopávek bude 20% objemu v hornině tř 5. Bude odstraněno 17ks pařezů. V km 1,200 bude provedeno drenážní péro (0,5m*0,5m) v délce 10m a 5m příčné. Drenážní péro bude vyplněno DK 63/125. Veškeré odkopávky v tomto úseku budou přemístěny na skládku určenou objednatelem do vzdálenosti 5km. Po provedení těchto prací bude provedeno doplnění konstrukce cesty ŠD 0/63 v tl 200mm.
Při provádění těchto prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu vedení železniční tratě pod svahem ve kterém je lesní cesta.

Místo plnění: LS Toužim, k.ú. Měchov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 606 665 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky