Veřejná zakázka: Oprava LC Nedražice Lochousice 562

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10052
Systémové číslo: P18V00000295
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.02.2018
Nabídku podat do: 06.03.2018 10:30
Otevírání obálek: 06.03.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Nedražice Lochousice 562
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V úseku km 0,000 – 0,510 odstranění nánosu na krajnicích, očištění vozovky metením, čištění vozovky splachováním vodou, doplnění kameniva na sjezdech do porostu, zhotovení penetračního makadamu tl. 50 mm, fr. 16 – 32 mm vč. dvou uzavíracích živičných nátěrů.

V úseku km 0,510 – 1,070 odstranění nánosu na krajnicích, očištění vozovky metením, rozrytí živičného krytu, úprava, doplnění a přerovnání krytu, úprava pláně včetně zhutnění, doplnění kameniva na sjezdech do porostu, zhotovení penetračního makadamu tl. 90 mm, fr. 32 – 63 mm vč. dvou uzavíracích živičných nátěrů.

Místo plnění: k.ú. Lochousice, parcela č. 2324/2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 369 502 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky