Veřejná zakázka: Oprava LC Pod Bomberg

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10072
Systémové číslo: P18V00000315
Evidenční číslo zadavatele: S936/2018/065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.02.2018
Nabídku podat do: 06.03.2018 11:30
Otevírání obálek: 06.03.2018 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Pod Bomberg
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba obsahuje 2 stavební objekty, SO-101 Základní trasa dl. 3 000,0 m
SO-102 Větev A dl. 950,0 m, celkem 3 950,0 m.
Realizace zakázky obsahuje:
-odstranění křovin a pařezů, seříznutí krajnic a středu, provedení skrývek na odbočkách, čištění příkopů a stávajících propustků včetně odpadních příkopů
- výstavba nahrazených propustků v místech rozebraných neopravitelných, úprava vtoku a výtoku stávajících propustků
- rozrytí vozovky km0,030-km 3,000, odstranění vozovky km0,000-km 0,030, provedení podkladních vrstev ze štěrkodrti fr. 0/63, rozjezd ZÚ, doplnění krytu kamenivem km 0,000-0,190 a vtětev A v množství 0,10 m3/m2, v km 0,190-3,000 0,04 m3/m2, vyrovnání profilu,
- provedení podkladních vrstev ze štěrkodrti fr.0/63, odbočky, skládky
- posyp drceným kamenivem frakce 0/22 mm, zákl.trasa, odbočky a lesní sklady
- rozjezd ZÚ provedení postřiku živ. infiltračního 1,5 kg/m2, , asfaltového betonu ACP 16+ tl.50 mm, provedení postřiku živ.spojovacího z asf. 0,5 kg/m2, provedení asfaltového betonu ACO 11 tl.40 mm, provedení krajnic ze štěrkodrti fr.0/32, 2 x 0,25m,
- osazení svodnic, dopravní značky a směrových sloupků

Místo plnění: k.ú. Arnultovice u N. Boru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 205 667 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky