Veřejná zakázka: SOP Rumzovský járek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10094
Systémové číslo: P18V00000337
Evidenční číslo zadavatele: 952/2017/053
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.10.2017
Nabídku podat do: 30.10.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SOP Rumzovský járek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zakázku na vypracování studie odtokových poměrů SOP Dubňany v okrese Hodonín.
V rámci studie bude provedeno posouzení průtočné kapacity vodního toku Rumzovský járek v ř. km 4,55 – 6,3, které bude vycházet z údajů ČHMÚ, kdy pro požadované Q50 (100) (zjištěný profil upraveného otevřeného koryta toku stavbami v majetku LČR, s.p.) bude na základě hydrotechnických výpočtů stanoven odpovídající průtočný profil. Tento profil pak bude srovnáván s jednotlivými kritickými profily tak, aby byla dostatečně posouzena nutnost dalších úprav koryta toku a návrh technického řešení dalších objektů v povodí (např. výstavba retenčních objektů atd.)
Místo plnění: k.ú. Dubňany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., ST OP Dyje, Jezuitská14/13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky