Veřejná zakázka: Lesní cesta Mešná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10110
Systémové číslo: P18V00000353
Evidenční číslo zadavatele: S928/2018/057
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.03.2018
Nabídku podat do: 15.03.2018 10:00
Otevírání obálek: 15.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní cesta Mešná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta je řešena jako jednopruhová se základním jednotným příčným střechovitým a jednostranným sklonem 3-5% jízdního pásu a krajnice. Komunikace je vedena převážně ve stopě stávající linky 4L. Jedná se o lesní cestu, typ příčného uspořádání komunikace 2L – 4,0/20.
Základní šířkové uspořádání se skládá z šířky jízdního pásu 3.5m a nezpevněné krajnice šířky 2 x 0,25m. V místě napojení na komunikaci III. třídy č. 12115 ve staničení ZÚ – 0,001.00 je navržen pás z kamenné dlažby o šířce 1m, tak aby bylo zdůrazněno napojení účelové komunikace. Dlažba bude ohraničena zapuštěnou nájezdovou obrubou. Ve staničení 0,001.00 – 0,020.00 je kryt zpevněný (KCE2) a šířka je zde navržena 5m. Ve zbytku úseku je použita KCE1. Ve staničení 1,114.00 je navržena lesní závora dl. 5m. Na cestu je napojeno 11 hospodářských sjezdů. Na trase jsou navrženy 2 skládky dřeva a 3 propustky.
V celém úseku trasy dojde z hlediska stavebních prací k sejmutí svrchní humózní vrstvy (lesní hrabanky) z povrchu, v daných úsecích k výměně podloží a položení separační vrstvy z geotextilie. Následně dojde ke zřízení tělesa komunikace vč. odvodnění skládek a sjezdů, po té budou zhotoveny konstrukční vrstvy vozovky.
KCE 1
Štěrkodrť 0-32 ŠD 100mm
Štěrkodrť 0-63 ŠD 200mm
CELKEM 300mm
KCE 2
Asfaltový beton ACO 11 40mm
Asfaltový beton ACP 16+ 80mm
Štěrkodrť 0-63 ŠD 150mm
Štěrkodrť 0-63 ŠD 150mm
CELKEM 420mm
Místo plnění: k.ú.Křešice, Božovice a Nová ves u Čížové

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 901 813 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky