Veřejná zakázka: Kyjanka v k.ú. Výkleky - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10125
Systémové číslo: P18V00000368
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.05.2017
Nabídku podat do: 24.05.2017 10:00
Otevírání obálek: 24.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kyjanka v k.ú. Výkleky - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Z důvodu obnovení průtočné kapacity koryta VT Kyjanka v upraveném úseku ř.km 0,905 - 1,425 a 1,515 – 1,600 budou odtěženy uložené sedimenty v množství 349,110m3 a odstraněno 100m2 křovin. Cílem opatření dojde k obnovení původní navržené průtočné kapacity koryta v dané lokalitě a ochraně přilehlých nemovitostí.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Kyjanka v k.ú. Výkleky – nánosy“ vypracované LČR,s.p., Správou toků – oblast povodí Moravy, detašované pracoviště Šumperk, zodp. projektant Ing.Michal Najman (ČKAIT 1201751), dle dodatku projektové dokumentace a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Výkleky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 436 692 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky