Veřejná zakázka: PP Křetínky v Letovicích - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10127
Systémové číslo: P18V00000370
Evidenční číslo zadavatele: S952/2018/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.02.2018
Nabídku podat do: 05.03.2018 08:00
Otevírání obálek: 05.03.2018 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Křetínky v Letovicích - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
V rámci prací bude navržena kapacita koryta na Q20-50. Koryto VT podélně opevnit (opěrné zdi, rovnanina) a zajistit niveletu dna příčnými objekty (skluzy, prahy, úrovňové pasy). V lokalitě nad provedenou podélnou úpravou v intravilánu města Letovice, v lese, vytipovat vhodný prostor a navrhnout 1-2 příčné kamenné objekty pro zachycení splavenin nesených vodou. Samostatně řešit nekapacitní objekty na vodním toku (zejména propustek na místní komunikaci (v majetku Města Letovice) při zaústění do Křetínky).
Místo plnění: k.ú. Letovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p. - správa toků oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky