Veřejná zakázka: Revitalizace Hodonínky - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10129
Systémové číslo: P18V00000372
Evidenční číslo zadavatele: S952/2017/112
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2018
Nabídku podat do: 19.02.2018 08:00
Otevírání obálek: 19.02.2018 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Hodonínky - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace proveditelnosti stavby na akci Revitalizace Hodonínky.
Záměrem revitalizace je na základě geodetického zaměření dané lokality navržení možnosti umístění vodních ploch v dané lokalitě, vybudování průtočných nebo obtočných tůní, rozvolnění toku (meandry) s možností vylití vody na okolní pozemky, případně další opatření zamezující zrychlenému odtoku vody z povodí.

Vymezení úseku v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD: Od samoty Karlov (v k.ú. Louka) v ř.km 9,100 přes soutok s Louckým potokem v ř. km 10,00 až po konec stavby v ř.km 12,103 v k.ú. Křtěnov u Olešnice.
Místo plnění: k.ú. Boskovice, Bystřice nad Pernštejnem

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky