Veřejná zakázka: Zděchovka ve Zděchově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10132
Systémové číslo: P18V00000375
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-007222
Datum zahájení: 06.03.2018
Nabídku podat do: 09.04.2018 09:00
Otevírání obálek: 09.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zděchovka ve Zděchově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební záměr řeší úpravu koryta Zděchovky v intravilánu obce Zděchov v úseku ř. km 4,245 (spádový stupeň) a ř. km 4,873 (závěrečný práh spádového stupně), celková délka upravovaného úseku toku je 628 m. Předmětný úsek křižují 3 mosty pro motorová vozidla a 3 lávky pro pěší, podél toku vede ve většině trasy asfaltová komunikace (silnice III/4874), po které bude zajištěn přístup ke korytu. V rámci akce budou opraveny příčné objekty- kamenné stupně a dřevěné prahy. Dále bude rekonstruováno a částečně nově zbudováno příčné opevnění - dlažby a rovnaniny.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Zděchovka ve Zděchově “ vypracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o., Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno, IČO: 00220078, ČKAIT 1004754
a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy,organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Zděchov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 303 501 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky