Veřejná zakázka: LC Barvářská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10135
Systémové číslo: P18V00000378
Evidenční číslo zadavatele: S933/2018/037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-019195
Datum zahájení: 08.03.2018
Nabídku podat do: 19.04.2018 10:00
Otevírání obálek: 19.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Barvářská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavbou je rekonstrukce stávající lesní cesty 2L/3,5/30 v celkové délce 3428 m v blízkosti obce Dubí, okres Teplice. S ohledem na nutnost zajištění bezpečnosti a celoročního provozu se stavebník rozhodl provést rekonstrukci, v jehož rámci je navržena úprava konstrukce a povrchu lesní cesty. Stávající štěrkový kryt š. 2,0-3,0m bude očištěn, budou doplněny výtluky a koleje kamenivem, povrch bude upraven na příčný sklon min.3%. Na upravený a zhutněný povrch bude provedena vrstva kameniva tl.150mm, zhutní se a doplní se asfaltovým infiltračním postřikem, asfaltovým podkladním betonem, asfaltovým spojovacím postřikem a asfaltovou obrusnou vrstvou. Budou dosypány kamenivem oboustranné krajnice š.0,25m. Po rekonstrukci bude volná šířka cesty 3,5m. Cesta je součásti lesní dopravní sítě v této oblasti a bude sloužit výhradně pro potřeby hospodaření v lese jako lesní odvozní cesta. Další zpřesňující údaje o celkové rekonstrukci jsou uvedeny v PD
Místo plnění: k.ú. Dubí u Teplic, Drahůnky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 128 990 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky