Veřejná zakázka: Oprava 2 štěrkových LC na revíru 1 a 2 - LS H. Týn

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10137
Systémové číslo: P18V00000380
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.03.2018
Nabídku podat do: 21.03.2018 11:00
Otevírání obálek: 21.03.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 2 štěrkových LC na revíru 1 a 2 - LS H. Týn
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu dvou lesních cest se štěrkovým krytem.

1.Oprava LC Pokračování Od Vojáků k Valdorfu:
odstranění nánosu na krajnicích, úprava pláně včetně zhutnění, pročištění stávajících příkopů, výměna jednoho příčného trubního propustku, pročištění stávajících trubních propustků, vyplnění vyjetých kolejí kamenivem drceným, doplnění štěrkového krytu v celé délce úseku. Opravou nedojde k rozšíření lesní komunikace ani ke změně její nivelety.

2. Oprava LC Smolov 377:
odstranění nánosu na krajnicích, úprava pláně včetně zhutnění, doplnění štěrkového krytu v celé délce úseku. Opravou nedojde k rozšíření lesní komunikace ani ke změně její nivelety.
Místo plnění: k.ú. Pleš, parc.č. 1845/1, k.ú. Smolov, parc.č. 870/1 a 891

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 830 511 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky