Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesních cest Radíkovická, Nad Odchytákem a Kozlovská rokle

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002907
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1017
Systémové číslo: P15V00001017
Evidenční číslo zadavatele: S937/2012/041
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 220221
Počátek běhu lhůt: 11.08.2012
Nabídku podat do: 29.08.2012 09:00
Otevírání obálek: 29.08.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesních cest Radíkovická, Nad Odchytákem a Kozlovská rokle
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební zakázka je složena z 3 lesních cest:
Lesní cesta Radíkovická: délka 1, 534 km. Technické parametry cesty budou odpovídat cestě typu a kategorie 2 L- 3,5/20.
Po provedení přípravných a zemních prací bude na urovnanou a zhutněnou zemní pláň položena geotextilie, na ní bude rozprostřena a zhutněna vrstva štěrkopísku, na ní bude rozprostřena a zhutněna vrstva z hrubého drceného kameniva a na ní bude rozprostřena a zhutněna vrstva štěrkodrti, povrch bude zadrcen drobným drceným kamenivem.
Odvodnění bude řešeno zřízením podélných odvodňovacích příkopů, zřízením trubních propustků, které budou opatřeny čely s římsou. Jeden trubní propust jehož výška čel bude vyšší jak 2,0 m bude mít na římsách dřevěné zábradlí.U tohoto místa bude zřízena odpočinková lavice dle manuálu LČR.
Lesní cesta Nad Odchytákem: délka 0, 672 km. Technické parametry cesty budou odpovídat cestě typu a kategorie 3 L- 3,0/15.
Rekonstrukce a oprava: na urovnanou a zhutněnou pláň bude navezena vrstva štěrkodrti, povrch bude zadrcen drobným drceným kamenivem. Budou vyčištěny stávající odvodňovací příkopy a trubní propustky, u nich budou zřízena čela a do vozovky budou osazeny ocelové svodnice.
Novostavba: po provedení přípravných a zemních prací bude na urovnanou azhutněnou zemní pláň položena vrstva z hrubého drceného kameniva a na ní vrstva štěrkodrti, povrch bude zadrcen drobným drceným kamenivem a do vozovky budou osazeny ocelové svodnice.
LC Kozlovská rokle: délka 0, 070 km. Technické parametry cesty budou odpovídat cestě typu a kategorie 3 L- 3,0/10.
Zemní těleso cesty bude zajištěno gabionovou stěnou a narušený svah dosypán zeminou.K zamezení stékání povrchové vody z horní cesty na poškozený úsek lesní cesty „Kozlovská rokle“ je navrženo zřízení jednoduchých svodnic na příjezdní (horní) cestě, které nedovolí soustředěný odtok směrem k rekonstruovanému úseku cesty. Odvodnění tělesa cesty v rekonstruovaném úseku bude zajištěno odvodněním základové spáry gabionové stěny a zřízením příčných svodnic v povrchu cesty. Po dokončení prací bude pláň cesty urovnána a povrch bude zpevněn štěrkodrtí o průměrné tloušťce vrstvy 15 cm.
Místo plnění: Okres: Hradec Králové, Semily, Jičín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 847 425 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,KŘ Hradec Králové, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky