Veřejná zakázka: PO Bílenecký potok ř.km 0,030 - 0,050

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10179
Systémové číslo: P18V00000421
Evidenční číslo zadavatele: S956/2018/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.02.2018
Nabídku podat do: 02.03.2018 10:00
Otevírání obálek: 02.03.2018 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PO Bílenecký potok ř.km 0,030 - 0,050
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky malého rozsahu na služby související se stavebními pracemi je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit úpravu koryta v délce přibližně 50 m od zaústění do Podvíneckého potoka až po stávající neupravené koryto. S odstraněním velkého výškového rozdílu vybudováním balvanitého skluzu, což zároveň umožní migrační prostupnost stavby. Oprava stávajícího tělesa stupně, který bude využit jako stabilizační práh balvanitého skluzu.
Místo plnění: k.ú. Černčice u Petrohradu, okres Louny, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 310 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST PO, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky