Veřejná zakázka: Technické zhodnocení LC Vydymačská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10200
Systémové číslo: P18V00000442
Evidenční číslo zadavatele: S928/2017/358
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.03.2018
Nabídku podat do: 05.04.2018 10:00
Otevírání obálek: 05.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technické zhodnocení LC Vydymačská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Povrch vozovky bude sejmut v mocnosti 30-60 mm a urovnán do příčného sklonu 3%. Upravený, vyrovnaný terén bude sloužit jako podloží pro navrhovanou skladbu cesty:
- nátěr živičný s posypem 1,5 kg/m2
- nátěr živičný s posypem 1,8 kg/m2
- prolití podkladu z kameniva asfaltem 6 kg/m2
- úprava krytu kamenivem drceným se zhutněním 32/63 tl. 100 mm
- úprava krytu štěrkodrtí 0/32 tl. 60 mm
- úprava a zhutnění povrchu komunikace
- sejmutí stávající konstrukce vozovky tl. 30-60 mm
Součástí stavebních prací je i vybudování hospodářských sjezdů o ploše 334 m2 o 285 m2 plochy opravovaných hospodářských sjezdů.


Místo plnění: k.ú.Hatín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 455 692 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky