Veřejná zakázka: Maršovský potok ř.km 1,950 - 2,040

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10204
Systémové číslo: P18V00000446
Evidenční číslo zadavatele: S954/2018/020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.03.2018
Nabídku podat do: 05.04.2018 09:00
Otevírání obálek: 05.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Maršovský potok ř.km 1,950 - 2,040
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky
Maršovský potok ř.km 1,950-2,040:
Předmětem projektové dokumentace je úsek ř. km 1,950-2,040 Maršovského potoka.
Koryto je v tomto úseku neupravené. K narušení levého břehu dochází především zrychlením průtoku při průtoku mostní konstrukcí a vlivem nestabilního levého břehu koryta.
Je navržena stabilizace obou břehů v celém řešeném úseku. V místě strmějšího svahu na pravém břehu je navržena konstrukce kamenné rovnaniny pro zpevnění břehu a zabránění podemílání na konkávní straně oblouku. Na levém břehu je navržena stabilizace břehu kamennou rovnaninou v blízkosti staveb. Dále je koryto v úseku délky 40 m stabilizováno kamennými prahy do betonu.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „Maršovský potok ř.km 1,950-2,040“

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- NDCon , s.r.o., Zlatnická 10/1582 , Praha 1, PSČ 110 00.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Pravomocné územní rozhodnutí vydané MěÚ Sezimovo ústí dne 27.04.2017 pod č. j. MESU-357/2017/OSÚ/ÚR/CHAR-5/5, Pravomocné stavebního povolení vydané MěÚ Tábor dne 17.10.2017 pod č. j. METAB 51765/2017/OŽP/Kr,
Společné stanovisko OŽP vydané MěÚ Tábor dne 17.10.2016 pod č. j. METAB 46920/2016/OŽP/Maš,
Koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Tábor dne 7.11.2016 pod č. j. METAB 53043/2016/OR/HPol,
Stanovisko správce povodí vydaného Povodím Vltavy, s.p. dne 3.10.2016 pod č. j. 51603/2016-142.
Stanovisko SÚS Jihočeského kraje vydané dne 11.10.2016 pod č. j. Jck 16166/2016
Stanovisko Českého rybářského svazu, z. s. vydané dne 26.09.2016 pod č. j. 1019/16
Stanovisko obce Ústrašice vydané dne 04.10.2016 pod č. j. 25/2016
Stanovisko společnosti CETIN zn. 731587/16 ze dne 13.10.2016
Stanovisko E.ON Servisní, s. r. o. ze dne 18.08.2017
Stanovisko ČEVAK pod zn. 017030004463 ze dne 08.08.2017
Vyjádření T-Mobile Czech Republic pod. zn. E38046/17 ze dne 01.01.2017

Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Ústrašice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 607 515 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků