Veřejná zakázka: LC Leontýnka I. a LC Mezi odd. 11. a 12.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10206
Systémové číslo: P18V00000448
Evidenční číslo zadavatele: S921/2018/080
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.03.2018
Nabídku podat do: 10.04.2018 11:00
Otevírání obálek: 10.04.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Leontýnka I. a LC Mezi odd. 11. a 12.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Leontýnka I. - stávající cesta s krytem z částečně narušeného penetračního makadamu a živice o délce 2782 m. Lesní cesta bude upravena do parametrů odvozní cesty 2. třídy (kategorie2 L 3,5/20). Na této cestě bude využita technologie recyklace konstrukčních vrstev za studena na místě. Využijí se stávající stmelené i nestmelené vrstvy, které budou zrecyklovány za studena na místě za použití kombinace hydraulického pojiva a asfaltové emulze. Lesní cesta je z obou stran napojená na ZÚ na sil. III/23621 a KÚ na sil. II/236. Součástí stavby bude stavební úprava stávajících lesních skládek a stávající odvodnění bude doplněno 2 novými podelénými propusty. K rozšíření vozovky dojde pouze ve směrových obloucích.

LC Mezi odd. 11 a 12 - jedná se o povrchovou opravu (výtluky, vyjeté koleje) kalené cesty o délce 910 m. Je to lesní cesta kategorie 3 L - 3,0/15 a je napojena na veřejnou komunikaci. Dále se jedná o čištění a opravu trubních propustků, včetně její kompletní obnovy a doplnění čel propustků. Jedná se o výměnu 4 propustků a 1 opravy propustku.

Dle požadavků CHKO Křivoklátsko bude použito na čela propustků kamenivo z místních zdrojů (místní lomy).

Místo plnění: k.ú. Roztoky u Křivoklátu a k.ú. Broumy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 042 519 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků