Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 20 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LZ Boubín - polesí Horní Benešov - LÚ Razová

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10213
Systémové číslo: P18V00000455
Evidenční číslo zadavatele: 5/2018/014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Lesnické služby pro řešení kalamitní situace (DNS)
Kategorie DNS: 2. Výroba dříví na OM komplexní četou
Datum zahájení: 23.03.2018
Nabídku podat do: 04.04.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 20 v kategorii 2 - Výroba dříví na OM komplexní četou na LZ Boubín - polesí Horní Benešov - LÚ Razová
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je:
provádění těžby, manipulace a přibližování dříví komplexní četou, tedy pomocí kombinace několika výrobních prostředků (kombinace je uvedena v přílohách výzvy). Předmět veřejné zakázky zahrnuje především tyto činnosti:
• těžbu dříví,
• rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
• druhování a manipulaci,
• vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek.
(dále také společně jen „dříví“ či „těžba“) a to v následujícím rozsahu:
2.2.1. Předpokládané množství dříví
Celkové předpokládané množství dříví (CPM) činí 500 m3. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze/přílohách výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 234 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků