Veřejná zakázka: Rekonstrukce RN Rychtářský les, k.ú. Albrechtice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10225
Systémové číslo: P18V00000467
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/052
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-009499
Datum zahájení: 26.03.2018
Nabídku podat do: 27.04.2018 09:30
Otevírání obálek: 27.04.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce RN Rychtářský les, k.ú. Albrechtice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební záměr řeší rekonstrukci stávající průtočné malé vodní nádrže, která spočívá v rekonstrukci hráze (spodní) a odstranění hráze(horní nádrže), včetně jejího opevnění a odtěžení uložených sedimentů ze dna zátopy.
Dojde k vybudování nového výpustného zařízení a opevnění pod vyústěním potrubí pod hrází. V rámci projektové dokumentace je také řešena rekonstrukce stávající lesní cesty, která prochází po hrázi retenční nádrže a kolem její zátopy.
Stavební záměr je rozdělen na: hráz vodní nádrže, zátopu, výtokový objekt a lesní cestu.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Rekonstrukce RN rychtářský les, k.ú. Albrechtice " zpracované TERRA- pozemkové úpravy, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819, ČKAIT 1201995 a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú. Albrechtice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 849 615 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky