Veřejná zakázka: VN Libušín 1 a VN Libušín 2 - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10228
Systémové číslo: P18V00000470
Evidenční číslo zadavatele: S952/2018/015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.03.2018
Nabídku podat do: 22.03.2018 08:00
Otevírání obálek: 22.03.2018 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Libušín 1 a VN Libušín 2 - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
PD bude řešit výstavbu dvou vodních nádrží na pozemcích investora jejichž hlavním účelem bude zadržení vody v krajině, zlepšení místních hydrologických podmínek, které zvýší biologickou stabilitu zájmového území. Zároveň dojde k zvýšení biodiverzity zájmového území a vytvoření stanovišť pro organismy závislé na vodním prostředí.

Místo plnění: k.ú. Stoječín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky