Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na revírech Svatá Kateřina a Klatovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10232
Systémové číslo: P18V00000474
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/048
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.03.2018
Nabídku podat do: 13.04.2018 10:00
Otevírání obálek: 13.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na revírech Svatá Kateřina a Klatovy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení opravy lesní cesty Zadní Chalupy-Skelná Huť:
Budou provedeny lokální výspravy výtluků v jednotlivých úsecích výměnou podkladních vrstev ze štěrkodrtí fr-0/90 tl. 200 mm, fr-0/63 tl. 150 mm a výspravou asfaltového krytu asfaltovým betonem ACP 16 - 60 mm a ACO 11 – 40 mm do původní nivelety.
Současně bude provedeno vyčištění podélného příkopu v délce 40m a vyčištění stávajícího trubního propustku DN 600. Na konci úseku budou provedeny lokální výspravy asfaltového povrchu komunikace tl. do 100 z části tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze a z části asfaltovým betonem ACO.

Technické řešení opravy lesní cesty Na rampy:
V poškozeném úseku dl. 3650m bude odstraněn nános na krajnici, přerovnán povrch komunikace, provedeny lokálních výspravy výtluků a projetých „kolejí“ štěrkodrtí fr.0/63 a oprava zakalení štěrkového povrchu do původní nivelety.
Současně bude provedeno vyčištění podélného příkopu v délce 400 m a přeložení 3 ks ocelových svodnic.

Technické řešení opravy lesní cesty U vojáka-dep. pole:
V úseku dl. 600 m bude odstraněn nános na krajnici, přerovnán povrch komunikace, provedeny lokálních výspravy projetých „kolejí“ štěrkodrtí fr.0/63 a oprava zakalení štěrkového povrchu do původní nivelety.
Současně bude provedeno vyčištění podélného příkopu v délce 360 m včetně čištění 3 ks trubních propustků DN 400 a vyměněny 3 ks ocelových svodnic a 1 ks dřevěné svodnice z tyčoviny.


Místo plnění: Kú Chudenín, Kú Suchý Kámen, Kú Krotějov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 796 766 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky