Veřejná zakázka: Vyznačování majetkových hranic na LHC Klášterec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10251
Systémové číslo: P18V00000493
Evidenční číslo zadavatele: 933/2017/008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.08.2017
Nabídku podat do: 21.08.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyznačování majetkových hranic na LHC Klášterec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• Vyznačení hranic základního rozdělení
Vyznačení hranic oddělení a dílců bude provedeno bílou barvou. Bude použita bílá barva odolná proti povětrnostním vlivům. Viditelnost značky na stromech musí být zajištěna minimálně 10 let. Značky budou umístěny na stojících stromech ve výšce od 1,5 m do 1,6 m. Přednostně se označují stromy zdravé a nepoškozené.
Oddělení se označují dvěma vodorovnými pruhy o délce 20 cm, tloušťce 4 cm a šířce mezery 4 cm. Dílce se označují jedním vodorovným pruhem o délce 20 cm, tloušťce 4 cm. Hustota značek se řídí přehledností a zřetelností v terénu. Vždy se značí v lomových bodech, na začátku a na konci, u orientačně významného křížení cest, průseků, vodních toků. Značky se umisťují minimálně každých 20 metrů v nepřehledném terénu a minimálně každých 200 metrů v terénu přehledném. Značky pro průběh hranic se umisťují rovnoběžně s linií hranice. Značky se umísťují vždy směrem k hraniční linii (např. k cestě, vodnímu toku,…). Značka bude umístěna na kmeni očištěném od odlupující se kůry (drátěný kartáč, poříz), s vyvětvením 0,5 m pod značkou a 0,5 m nad značkou. Při odstraňování kůry nesmí dojít k poškození živé části stromu – lýka.
Pokud hranice základního rozdělení tvoří nejasné majetkové hranice a není možné dohodnout
se sousedním vlastníkem na tzv. uživatelské hranici, tak taková hranice základního rozdělení
se nevyznačuje. Upřesnění v těchto případech poskytne na vyžádání zhotoviteli objednatel.
• Stabilizace hranic základního rozdělení
V místech, kde není možno značky umístit na stromy (například rozsáhlé kalamitní plochy), se použije stabilizace pomocí impregnovaných dřevěných hranolech, přičemž musí být jednotlivé hranoly zapuštěny do země tak hluboko, aby byla zabezpečena trvanlivost stabilizace, a aby vyčnívalo minimálně 100 cm příslušného hranolu nad terén. Znaky budou označeny stejným způsobem jako u stojících stromů.

Místo plnění: LHC Klášterec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 415 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky