Veřejná zakázka: Nánosy Prusinovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10256
Systémové číslo: P18V00000498
Evidenční číslo zadavatele: S957/2018/041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.03.2018
Nabídku podat do: 19.03.2018 09:00
Otevírání obálek: 19.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nánosy Prusinovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je obnovení průtočného profilu koryt vodních toků odtěžením nánosů v úseku ř. km 0,000 – 0,150 (Úsek 1 – přítok Kozrálky v ř.km 5,80 o délce 150m) a ř.km 0,000 – 1,456 (Úsek 2 – přítok Kozrálky v ř.km 6,50 o délce 1460m). Základní bilance stavby: objem vytěženého sedimentu 344,6 m3, objem odtěženého drnu 175,5 m3, objem sedimentu v zatrubněných úsecích 29,9 m3. Celková bilance výkopu 546,987 m3. S vytěženým sedimentem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. PD předpokládá uložení veškerých přebytku (vytěžených sedimentů) na pozemek č. 11010 v k.ú. Prusinovice v odvozové vzdálenosti 2,3 km z lokality 1 a 2,3 km až 850 m u lokality 2. V rámci stavby budou káceny dřeviny (stromy a keře) snižující průtočnou kapacitu vodního toku (výrazně zasahující do průtočného profilu) nebo poškozené či ze zdravotního hlediska neperspektivní. Jedná se o 98 stromů, 258 m2 keřů a 1 spadlý kmen. Stavba je členěná na stavební objekty: SO 01 Odstranění sedimentu, SO 02 Vegetační úpravy, SO 03 Následná péče 1. rok, SO 04 Následná péče 2. rok.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PD Nánosy Prusinovice“ kterou vypracoval Ing. Vladimír Kypet, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno, korespondenční adresa: Venhudova 29, 613 00 Brno, IČO: 62548115, (Ing. Jaromír Skoupil, Ph. D., ČKAIT 1004614) a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob. Vzhledem k termínovému omezení dle vyjádření dotčených orgánů musí být kácení dřevin provedeno mimo dobu hnízdění ptactva.

Místo plnění: k.ú.Prusinovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 561 223 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky