Veřejná zakázka: HB Bělínský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002941
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1027
Systémové číslo: P15V00001027
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/108
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.07.2012
Nabídku podat do: 01.08.2012 09:00
Otevírání obálek: 01.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Bělínský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší úpravu přítoků Bělínského potoka, vybudují se 2 drátokamenné přehrážky s možností čištění retenčního prostoru. Dále budou sanovány zhlaví strží kamenným záhozem a budou vytvořeny 2 balvanité skluzy na toku a jedna kamenná hrázka. Stavbu tvoří stavební objekty :
SO 01-Strž 1, SO 02 Strž 2, SO 03 Strž 3, SO 04 Strž 4

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 018 776 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky