Veřejná zakázka: Sokolečská strouha Sokoleč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10271
Systémové číslo: P18V00000513
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.02.2018
Nabídku podat do: 14.03.2018 09:00
Otevírání obálek: 14.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sokolečská strouha Sokoleč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – zanesená koryta vodotečí výrazně omezují odtok vody z obce Sokoleč, obzvlášť při zhoršených klimatických podmínkách. Je zapotřebí odstranit sediment z koryt upravených vodních toků, na základě rozboru sedimentu bude sediment uložen na druh vodní plocha podél koryta vodoteče nebo na pozemku ZPF v okolí obce Sokoleč, v nejzazším případě na nejbližší skládku, dále je zapotřebí odstranit rákos, provést probírku břehového porostu, pokosit travní porost a odstranit občasné překážky z koryta toku zabraňující plynulému odtoku vody ve vodoteči. Dále je zapotřebí dbát na šetrné provádění prací s ohledem na maximální zachování doprovodného břehového porostu.
Místo plnění: Extravilán a částečně intravilán obce Sokoleč, k.ú. Sokoleč, Klipec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 960 324 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., podatelna, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky