Veřejná zakázka: LC Honzíkova - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10281
Systémové číslo: P18V00000523
Evidenční číslo zadavatele: S913/2018/047
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.02.2018
Nabídku podat do: 27.02.2018 08:00
Otevírání obálek: 27.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Honzíkova - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadání PD ve třech stupních DUR+DSP+DPS

Zhotovitel PD zajistí:
vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);
1) Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, jejich závazná vyjádření k projektové dokumentaci a zajistí podmínky uzavření smlouvy dle § 86, 105 popř. 110 stavebního zákona. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
2) Vypracování souhrnu stanovených podmínek pro stavební řízení, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání – limitující podmínky vydané v průběhu zpracování PD (např. termín výstavby, požadavek CHKO na místní materiál a typ konstrukce, typy úpravy apod.)
3) Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
4) Povolení příslušného stavebního (dopravního) úřadu se stavbou.
Místo plnění: k.ú. Vrbno pod Pradědem

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 955 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., Krajské ředitelství Šumperk - podatelna, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky