Veřejná zakázka: LC Na Červeňáku

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002946
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1029
Systémové číslo: P15V00001029
Evidenční číslo zadavatele: S918/2012/123
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.07.2012
Nabídku podat do: 06.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 06.08.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Na Červeňáku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení 4 ks stávajících lesních cest, mechnicky zpevněné kamenivo, propustky, svodnice
Místo plnění: okres Jihlava

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 968 160 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajské ředitelství Jihlava

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky