Veřejná zakázka: Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10299
Systémové číslo: P18V00000541
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/060
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-024987
Datum zahájení: 17.04.2018
Nabídku podat do: 14.05.2018 09:30
Otevírání obálek: 14.05.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy lesních cest Stateček a Křižovatka-Stateček
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta Křižovatka-Stateček:
jedná se o opravu krytu stávající lesní cesty v délce 0,942 km. Začátek úpravy je v km 0,000 dle zadání. V úseku 0,000 - 0,942 bude provedena oprava krytu vozovky s vyrovnáním příčného profilu a dosypány nezpevněné krajnice ze štěrkodrti. Kryt vozovky bude strojně zameten a dále budou
lokálně vyspraveny výtluky a nerovnosti asfaltovým betonem ACP16. Na stávající kryt bude proveden spojovací postřik a bude položena asfaltová
vrstva z ACL16+ v tloušťce 60 mm. Ložní vrstva bude poté opatřena nástřikem a zhotovena obrusná vrstva z ACO11+. Na začátku a konci úpravy bude stávající asfaltový kryt zaříznutý a bude provedeno plynulé napojení, tak že stávající kryt bude odfrézován minimálně v délce 5 m a nový kryt bude plynule výškově napojen. Rozšíření lesní cesty je dle stávajícího stavu vzhledem k charakteru opravy. V km 0,066 bude také vyměněn stávající propustek přes vodoteč, který byl navržen dle N-letých průtoků – řešeno objektem SO102 – v tomto úseku bude také provedena nová konstrukce lesní cesty v délce 16 m. Odvodnění lesní cesty je podélným a příčným sklonem do okolního terénu doplněné o svodnice.
V km 0,570 a v km 0,750 budou zřízeny skládky dřeva.
Lesní cesta Stateček:
jedná se o opravu krytu stávající lesní cesty v délce 0,950 km. Začátek úpravy je v km 0,000 dle zadání. V úseku 0,000 - 0,950 bude provedena oprava krytu vozovky s vyrovnáním příčného profilu. Lesní cesta bude stranově vyosena směrem do stávajícího zasypaného příkopu z důvodu poklesů a trhání okrajů vozovky na straně násypu. Kryt vozovky bude strojně zameten a dále budou lokálně vyspraveny výtluky a nerovnosti
asfaltovým betonem ACP16. Na stávající kryt bude proveden spojovací postřik a bude položena asfaltová vrstva z ACL16+ v tloušťce 60 mm. Ložní vrstva bude poté opatřena nástřikem a zhotovena obrusná vrstva z ACO11+. Na začátku a konci úpravy bude stávající asfaltový kryt zaříznutý a bude provedeno plynulé napojení, tak že stávající kryt bude odfrézován minimálně v délce 5 m a nový kryt bude plynule výškově napojen.
Od km 0,016 až do km 0,787 bude provedeno vyosení lesní cesty do stávajícího zasypaného příkopu. Příkop bude pročištěn a na dno příkopu bude umístěna podélná tuhá drenáž SN8 s perforací 220° dle vzorového příčného profilu. V tomto úseku bude silnice odvodněna příčným sklonem do porostu. Od km 0,787 bude provedena pouze oprava krytu stávající vozovky s nezpevněnými krajnicemi ve stávající trase. Odvodnění lesní cesty je podélným a příčným sklonem do okolního terénu doplněné o svodnice. Dále budou zřízeny 3 ks trubních propustků DN 800 vč. čel a 3 Ks čel pro stávající trubní propustky DN 600. V km 0,810 bude zřízena skládka dřeva.
Místo plnění: k.ú. Hamry na Šumavě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 391 053 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky