Veřejná zakázka: LC Buková stráň - oprava + TZ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10300
Systémové číslo: P18V00000542
Evidenční číslo zadavatele: S936/2018/070
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.04.2018
Nabídku podat do: 16.05.2018 10:00
Otevírání obálek: 16.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Buková stráň - oprava + TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba představuje opravu a technické zhodnocení konstrukčních vrstev vozovky v celkové délce 3,936 km v místě stávající lesní cesty.
Stavba začíná napojením na ŠD a končí napojením na stávající AC ve správě stejného vlastníka. Opravovaná cesta vede po lesní cestě kategorie - 2 L 4,0/30. Stavba obsahuje opravu a doplnění odvodnění včetně zkapacitnění propustků a opravy hospodářských sjezdů.

Místo plnění: LS Ještěd, k.ú. Bílý Kostel nad Nisou, k.ú. Panenská Hůrka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 223 683 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky