Veřejná zakázka: Oprava LC K Bílému posedu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10301
Systémové číslo: P18V00000543
Evidenční číslo zadavatele: S932/2018/064
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.03.2018
Nabídku podat do: 04.04.2018 09:00
Otevírání obálek: 04.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC K Bílému posedu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1.úsek – V celé délce úseku (dl.630m, š.3,5m) bude provedeno stržení krajnic s rozprostřením materiálu do okolního terénu podél LC. Bude rovněž pročištěn propustek DN 600 v délce á 6m. Dále bude provedena úprava LC odstraněním nevhodných materiálů v trase cesty v celkové délce 270m v tl 300mm a provedena sanace z DK 63/125 v tl 300mm Celá trasa bude přerovnána a doplněna konstrukce na původní niveletu DK 32/63 v tl 150mm a ŠD 0/32 tl 50mm. Na konci tohoto úseku bude zpevněno skládkoviště o rozměrech 15m*4m ŠD 0/63 v tl 200mm
2.úsek – V celé délce úseku (dl.715m, š.3,5m) bude provedeno jednostranné vyčištění příkopu a v km 1,050 jednoho propustku DN 600 dl 6m. V trase LC bude v délce 120m provedeno odtěžení nevhodných rozměklých materiálů v tl 200mm a provedena sanace DK 63/125 v tl 200mm a doplnění konstrukce LC DK 32/63 v tl 100mm a ŠD 0/32 v tl 50mm. V km 1,280 bude zpevněno skládkoviště o rozměrech 15m*4m ŠD 0/63 v tl 200mm

Místo plnění: LS Toužim, k.ú.Přílezy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 995 656 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky