Veřejná zakázka: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10306
Systémové číslo: P18V00000548
Evidenční číslo zadavatele: S932/2018/073
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-025346
Datum zahájení: 18.04.2018
Nabídku podat do: 23.05.2018 09:00
Otevírání obálek: 23.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba nové administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Objekt bude založen na monolitických železobetonových základových pasech, stěny suterénu budou provedeny z monolitického železobetonu, 1.NP bude provedeno jako montovaný železobetonový sloupový skelet s podélnými průvlaky a stropů s filigránovými panely a monolitickými železobetonovými deskami nadbetonovanými nad filigránové panely. Konstrukce zastřešení je tvořena dřevěnými vazníky s lisovanými styčníkovými plechy uloženými na železobetonových trámech a stěnách posledního podlaží. Obvodový plášť bude tvořen vyzdívkou z cihel.
Vytápění objektu bude pomocí plynového kotle umístěného v 1.PP. TUV bude zajištěna bojlerem, který bude napojen na plynový kotel. Odkanalizování bude zajištěno napojením objektu do veřejné kanalizace. Zásobování pitnou vodou je řešeno připojením objektu na veřejný vodovod.

Využití jednotlivých podlaží:

1.pp. - Technické podlaží
- garáže pro 6 vozidel
- sklady pro zahradní techniku, techniku k úklidu sněhu a s dílnou údržby
- technický prostor pro umístění plynového kondenzačního kotle a bojleru
- prostor s chladícím boxem
- sklad

1.np. Administrativní podlaží
- kancelářské prostory pro 14 pracovníků LS (včetně revírníků)
- mapovna
- sociální zařízení
- denní místnost
- sklad kancelářských potřeb
- úklidová komora
- servrovna
- provozní sklad

2.np. - smíšené využití
- zasedací místnost pro 30 osob
- kuchyňka k zasedací místnosti
- WC k zasedací místnosti
- sklad k zasedací místnosti
- spisovna
- 2x inspekční pokoj ( 4 osoby )
- sklad prádla
- sklad
- úklidová komora
Místo plnění: K.ú Pernink, obec Pernink parcely č. 349/37, 349/38 a 349/39 v celkové výměře 2598 m2. Vlastník pozemkových parcel jsou LČR, s.p.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 663 913 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky