Veřejná zakázka: RVT Vlčinec - Olešnice v OH

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10312
Systémové číslo: P18V00000554
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 03.05.2018 11:00
Otevírání obálek: 03.05.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RVT Vlčinec - Olešnice v OH
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – navrhovaná opatření se nachází v údolnici potoka Vlčinec.
Rozsah a návrh revitalizačních opatření respektuje a navazuje na proces dílčí a pomístné samovolné renaturace v korytě i přilehlé nivě.
Vložením příčných stabilizačních a spádových barier s využitím přírodních prvků dojde k obnově budou vytvořeny přirozené tůně, klidová místa, dojde k diversifikaci vodního proudu s vytvořením proudových stínů, Budou vytvářeny struktury a příčné bariery výhradně z přírodních materiálů - dřevní hmoty - kořenového balu získaného ze zájmové lokality při využití polohy stávajících zdravých a biologicky hodnotných stromů jako stabilizačního prvku. Navrhovaná vodní plochá je bez navyšování bezprostředního okolního terénu, posilující přirozený vliv na okolní nivu , přetínající linii původního koryta. Přebytky zeminy budou využity pro výškové rozčlenění plochy údolnice.
Místo plnění: Olešnice v Orlických horách, k.ú.: Olešnice v Orlických horách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 194 666 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky