Veřejná zakázka: Dřevěná lávka pod hradem Veveří

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002958
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1032
Systémové číslo: P15V00001032
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/098
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.07.2012
Nabídku podat do: 31.07.2012 08:00
Otevírání obálek: 31.07.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dřevěná lávka pod hradem Veveří
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava dřevěné lávky vedoucí po trase předchozí lesní cesty k hradu Veveří, tj. od státní silnice po bránu hradu Veveří. Předmětná lávka se nachází na okraji části města Brna, na katastru městské části Brno - Bystrc.
V současné době je lávka na několika místech poškozena povodní, a mechanickým opotřebením.
Nejdříve bude provedeno odstranění náletových křovin, které brání v bezpečném používání zábradlí. Křoviny budou odstraněny a poté spáleny na hromadách v celkové ploše 5 m2. Poté bude provedeno očištění všech dřevěných konstrukcí, resp. odstranění stávajícího nátěru a nečistot kartáči. Po provedení těchto prací se provede očištění pochůzné plochy tlakovou vodou. V místech, kde dochází k vychýlení mostní konstrukce bude provedeno její
srovnání do původního stavu. Dále dojde k opravě několika spojů mostních dílců, a obnovení zábradelních latí. V místě zastřešení lávky, zcela chybí zakončení mostních trámů, proto dojde k jejímu obnovení. Na obnovení bude použito řezivo I. jakosti. Na závěr se provede nátěr všech dřevěných konstrukcí Lazurou Belinka.
Místo plnění: k.ú. Bystrc

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 142 345 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna LS Náměšť n.O., Zámecká 6, 675 71, Náměšť n.O.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky