Veřejná zakázka: VC Na Brousku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10322
Systémové číslo: P18V00000564
Evidenční číslo zadavatele: S913/2018/149
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.04.2018
Nabídku podat do: 07.05.2018 11:00
Otevírání obálek: 07.05.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VC Na Brousku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výstavbu nové lesní komunikace kat. 3L 3,75/15 v k.ú. Petříkov u Branné v délce 0,369 57 km.
Parametry VC:
šířka jízdního pruhu 3,25 m + 2*0,25 krajnice.
Kryt – štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. 150 mm.
Podklad ze záhozu z lomového kamene s prosypáním štěrku Š 32/63 tl. 400 mm.
Odvodnění pláně pomocí úpravy (zhutnění) zemní pláně do příčného sklonu 4 %.
Křížení s koryty drobných vodních toků a podmáčených míst řešeno 4 ks zpevněných kamenných brodů.

Místo plnění: LS Hanušovice, R 3, K.ú. Petříkov u Branné 716227

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 573 777 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky