Veřejná zakázka: Oprava 2 LC revír Spálené Poříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10332
Systémové číslo: P18V00000574
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/069
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.04.2018
Nabídku podat do: 09.05.2018 09:00
Otevírání obálek: 09.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 2 LC revír Spálené Poříčí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava poškozeného povrchu 2 kalených lesních cest v revru Spálené Poříčí. LC Kategorie 2L 4,0/30 délky 941 a kat. 2L 3,5/20 délky 218 m.
Oprava kolejí a výtluků drceným kamenivem, oprava krytu se zakalení ze štěrkodrti, oprava povchu HS zemních, trubních a skládek vyrovnáním podkladu drc. kamenivem a zakalením krytu ze štěrkodrti, oprava odvodňovacích prvků - čištění příkopů a funkčních propustku výměna nefunkčních propustků, HS trubního, trativodů a svodnice, odstranění nánosu na části krajnic, odstranění náletu na části krajnic a příkopu, odstranění několika pařezů v příkopem a na krajnici. doplnění odcizených dopravních značek B11 s dodatkovou tabulkou E13, osazení 2 ks ocelové závory.
Stavba dle vyjádření MÚ Blovice nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.
Místo plnění: k.ú. Struhaře, revír Spálené Poříčí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 146 524 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky