Veřejná zakázka: Energetická centrála na dřevní štěpku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10334
Systémové číslo: P18V00000576
Evidenční číslo zadavatele: 099/2018/072
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.04.2018
Nabídku podat do: 31.05.2018 10:00
Otevírání obálek: 31.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetická centrála na dřevní štěpku
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zbudování energetické centrály na dřevní štěpku a topného kanálu spojujícího energetickou centrálu a Lovecký zámeček Kladská na adrese Kladská 9, 353 01 Mariánské Lázně k zajištění dodávek tepelné energie do Loveckého zámečku za účelem jeho vytápění a částečného zásobování elektrickou energií. Energetická centrála vč. topného kanálu bude zhotovena na základě projektové dokumentace zpracované dodavatelem (veřejná zakázka bude realizována formou "design & build"). Konkrétně jsou předmětem plnění veřejné zakázky následující činnosti:
1) Provedení energetického auditu budovy Loveckého zámečku,
2) Zpracování kompletní projektové dokumentace k realizaci díla a provedení projektové činnosti (zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci díla, zajištění veškerých dokladů potřebných pro získání oprávnění k realizaci díla a zajištění vydání souhlasného stanoviska s ohlášením stavby / stavebního povolení),
3) Provedení díla - na základě dodavatelem zpracované projektové dokumentace dodavatel provede objednatelem požadované stavební práce a dodávky, spočívající zejména v úpravě stávajícího objektu bývalé kovárny a zhotovení energetické centrály a topného kanálu.
Blíže viz zadávací dokumentace.

Místo plnění: Lesní závod Kladská

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna v sídle zadavatele - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků