Veřejná zakázka: Oprava LC Horní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10338
Systémové číslo: P18V00000580
Evidenční číslo zadavatele: S928/2018/128
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.04.2018
Nabídku podat do: 09.05.2018 11:00
Otevírání obálek: 09.05.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Horní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Celková délka cesty je 1194,00 m.
Zemní práce budou spočívat v odtěžení organických nánosů, které se nachází mimo jízdní stopu. Tato organická část bude odstraněna do hl. cca 5 cm. Zbylý štěrkový povrch vozovky bude rozryt, přeprofilován, urovnán a zhutněn. Na takto připravený povrch bude celoplošně rozprostřena nová šterková vrstva z drcenného kameniva 0-32 v tl.90 mm.
Odvodnění komunikace bude obnoveno . Ke křížení odvodnění s tělesem komunikace budou sloužit stávající trubní propusti, které budou doplněny o opravená kamenná čela. Příčné odvodnění v závislosti na podélném sklonu je navrženo svodnicemi vytvořenými meandrem ze štěrku.

Místo plnění: k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 060 904 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky