Veřejná zakázka: RVT Zádolského potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10343
Systémové číslo: P18V00000585
Evidenční číslo zadavatele: S953/2018/044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.04.2018
Nabídku podat do: 16.05.2018 13:00
Otevírání obálek: 16.05.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RVT Zádolského potoka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru investice. V rámci navrženého opatření bude provedena revitalizace vodního toku, dojde k navedení toku do původního koryta. Stávající koryto bude částečně zasypáno a částečně použito pro vytvoření tůní. Revitalizací toku dojde k znovuobnovení ekologické funkce toku, zlepšení kvality vody a vzniku podmínek na obnovení přírodního stavu ekosystému.
Místo plnění: extravilán obce Opatov, k.ú. Opatov v Čechách

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 734 066 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky