Veřejná zakázka: Oprava LC Čepičná a LC Píchovská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10355
Systémové číslo: P18V00000597
Evidenční číslo zadavatele: S930/2018/056
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.04.2018
Nabídku podat do: 16.04.2018 08:00
Otevírání obálek: 16.04.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Čepičná a LC Píchovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Píchovská:Bude upravena pláň se zhutněním, bude obnoven kryt komunikace drceným kamenivem se zakalením. Místa brodů budou opravena a vysvahována drceným kamenivem. Dále budou obnoveny zemní svodnice.
LC Čepičná:Vyplnění vyjetých kolejí v podmáčených úsecích drceným kamenivem 63/125 mm a 32/63 mm a následné zhutnění. Obnovení zemních svodnic a odtokových kanálů.
Místo plnění: LS Železná Ruda, revír 7 Petrovice a 9 Strašín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 475 941 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., KŘ Plzeň, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky